EPIET (The European Programme for Intervention Epidemiology Training) är ett europeiskt utbytes- och utbildningsprogram inom infektionsepidemiologi. Programmet riktar sig till läkare, sjuksköterskor, mikrobiologer, veterinärer och annan vårdpersonal med tidigare erfarenhet av folkhälsovård och ett starkt intresse för epidemiologi.

Programmet finansieras för närvarande av Europeiska Kommissionen och EU:s medlemsländer och koordineras av epidemiologiska avdelningen vid SMI. Den europeiska smittskyddsmyndigheten The European Centre for Disease Prevention and Control (ECDC) kommer gradvis att ta över koordineringen av programmet, eftersom EC finansieringen tar slut 2006 och 2007.

Ansökningar skall vara ECDC tillhanda senast 6:e februari 2006.
Se annons för mer information om inlämning av ansökan och EPIET för mer detaljer om programmet.

Annons EPIET-programmet