Läs om ökade krav på bättre hygien vid Sveriges tandläkarkliniker i senaste numret av Smittskydd. Det förekommer bakterier i tandläkarnas vattensystem unitar. Problemet diskuterades vid en seminariedag vid SMI då man även uppmärksammade en lagändring i tandvårdslagen som ska skärpa hygienkraven hos tandläkarna.

Läs också om proceduren med att ta fram ett årligt influensavaccin. Hälsominister Morgan Johansson intervjuas om hur Sverige ska öka sin vaccinationstäckning och hur han vill att en samnordisk vaccinationsproduktions ska se ut.

Om en fågelinfluensapandemi bryter ut blir många myndigheter inblandade. I Smittskydd får du en snabbguide över vilka myndigheter som ansvarar för vilka frågor.

Fotograf Lennart Nilsson porträtteras och berättar om sitt arbete med virus.

Professor Lars Olof Kallings har i höst kommit ut med en bok om hiv/aids. Läs intervjun hur han vill att vi ska bekämpa hiv-smittan i världen.

Anders Östlund är ny ordförande i Sveriges Smittskyddsläkarförening. Han vill arbeta för en bättre samordning av smittskyddsarbetet i landet.

För mer information om tidningen Smittskydd kontakta chefredaktör Aase Sten , eller 08-457 23 32, 070-338 23 32.