Under hösten har väldigt få fall av norovirusinfektioner (vinterkräksjuka) rapporterats in till SMI via den frivilliga laboratorierapporteringen. Nu ser vi dock en tydlig ökning av antalet fall.

Utbrottsrapporter och laboratoriefynd tycks vara väl spridda över landet. Jämför vi med situationen under förra vintern, började årets säsong en dryg månad senare. Det dröjer ännu några veckor innan det går att avgöra om vintern blir lika besvärlig som föregående säsong.

Vintern 2004-5 uppträdde en ny variant av norovirus (GG2:4), vilken orsakade majoriteten av alla utbrott av vinterkräksjuka inom vården. De första typningsresultaten från SMI och Viruslaboratoriet KS av höstens virusstammar ger än så länge en helt annan bild. Ingen ny dominerande stam har identifierats, istället hittar vi en rad olika cirkulerande stammar i samhället, en situation som liknar den vintern 2003-4.

/Kjell-Olof Hedlund (SMI), Annika Tiveljung-Lindell (KS)

Figur: Fynd av norovirus per vecka