Åtta doktorandtjänster utlyses. Tjänsterna riktar sig till europeiska (ej svenska) forskare med en god molekylärmedicinsk bas, och med ett starkt intresse att på en basal nivå studera interaktionen mellan hiv och Mycobacterium tuberculosis.

Programmet koordineras av SMI och Karolinska Institutet. Ansökningar skall vara tillhanda senast 1 februari 2006.