Birgitta de Jong lämnar nu avdelningen för epidemiologi och tillträder i januari en tjänst på Smittskyddsenheten vid Stockholms läns landsting.

Birgitta Runsten går i pension fr.o.m januari 2006.