I slutet av förra veckan uppmärksammade personalen på salmonellalaboratoriet på SMI att exakt samma salmonellatyp isolerats dels från ett livsmedelsprov från italiensk salami och dels från sju humanfall. Stammen var en unik form av Salmonella Typhimurium NST, som aldrig setts i Sverige tidigare.

De sjuka personerna var spridda i landet, från Skåne i söder till Stockholm i norr. De var i åldrarna 5 till 69 år, fem kvinnor och två män, och hade insjuknat sedan början av oktober.

Salamiimportören kontaktades den 16 december och kunde berätta att första livsmedelsprovet tagits på initiativ av en äldre dam, sedan hon ätit korv och strax därefter insjuknat i salmonellainfektion. Från detta prov kunde senare Salmonella Infantis isoleras.

För att verifiera salmonellasmitta hos salamin tog importören ytterligare prov från obruten förpackning. Detta analyserades och visade sig följaktligen innehålla en annan serotyp, Salmonella Typhimurium NST.

När importören i fredags informerats om spridningen av salmonella bland människor återkallades produkten (närmare 1200 kg) raskt samma dag från samtliga butiker och lager. Initiativ togs även till provtagning av salami hos producenten i Italien, vilket nu är på gång.

Den 21 december gick en förfrågan ut via Enternet (det europeiska övervakningsnätverket för tarminfektioner) om något annat land i Europa hade haft liknande problem som Sverige. Från Norge meddelades snabbt att sex personer i en och samma familj hade insjuknat med Salmonella Infantis, Salmonella Typhimurium NST eller en dubbelinfektion med de båda serotyperna. Familjen hade i november besökt norra Sverige och där köpt salami.

I Sverige har inga Salmonella Infantis-fall med koppling till den dubbelinfekterade korven observerats.

/Marika Hjertqvist