Måndag den 19 december 2005 påbörjades en utredning av möjlig tuberkulossmitta på en förskola. Undersökningen föranleddes av att tuberkulos har konstaterats hos ett fåtal personer med anknytning till en förskola i Gävle. De personer som har tuberkulos är redan under behandling. Ingen av dessa är personal. Förskolan har två hela och en halv avdelning. Barn och personal samsas tidvis mellan avdelningarna.

Efter föräldrainformation har barn och personal på hela förskolan undersökts med tuberkulintest och lungröntgen. Huvudsyftet är att kunna erbjuda förebyggande medicinering så att ingen insjuknar i tuberkulos. Förskolan håller öppet som vanligt. Alla som inte hostar får fira jul som planerat. Vi förväntar oss inte att hitta många smittade men kan vi förhindra att någon insjuknar är mycket vunnet.

/Göran Hedin, smittskyddsläkare, Landstinget Gävleborg