Personer infekterade med hepatit C-virus (HCV) har en förhöjd risk att utveckla non-Hodgkins lymfom (NHL) och multipelt myleom (MM) enligt en studie från EPI/SMI och Örebro Universitet som publicerats i marsnumret av Hepatology.

Tidigare studier har visat ett samband mellan HCV och skrumplever/levercancer, medan studier rörande samband med andra cancerformer gett motsägelsefulla resultat.

I den nu aktuella studien har övervakningsdata rörande hepatit C jämförts med data från Cancerregistret för att studera incidensen av NHL, MM, kronisk lymfatisk leukemi (KLL), akut lymfatisk leukemi (ALL), Hodgkins lymfom (HL) och sköldkörtelcancer i hela den svenska kohorten av HCV patienter.

Studien visar att risken för såväl NHL som MM var signifikant högre (1,99-2,54 gånger högre) jämfört med hela den svenska befolkningen. Risken för KLL och sköldkörtelcancer var inte förhöjd och incidensen av såväl ALL som HL var för låg för att ge några resultat.

Liksom i många andra länder har incidensen av NHL ökat i Sverige under senare år. Eftersom flertalet HCV-patienter är födda efter 1950 kan denna ökning vara relaterad till långvarig HCV-infektion.

Sammanfattning av artikeln
(Duberg AS, Nordström M, Törner A, Reichard O, Strauss R, Janzon R, Bäck E, Ekdahl K. Long-term risk of lymphoma, multiple myleoma and thyroid cancer in a Swedish hepatitis C cohort. Hepatology 2005; 41:652-9.)

/Karl Ekdahl