Världshälsoorganisationen (WHO) har nyligen publicerat sina nya vaccinrekommendationer för influensasäsongen 2005/2006 på norra halvklotet. Nästa säsongs vaccin kommer att innehålla följande komponenter:

A/New Caledonia/20/99(H1N1)-liknande virus
A/California/7/2004(H3N2)-liknande virus (kandidatvaccinvirus haller på att tas fram)
B/Shanghai/361/2002-like virus

Rekommendationerna tas fram av WHO Global Influenza Programme, och bygger på data från mer än 10 000 virus isolat som har karakteriserats vid WHO:s mer än 80 nationella influencacentra, utspridda över hela världen.

Rekommendationerna från WHO kommer att användas av vaccinindustrin för att ta fram vaccin som bäst kan matcha de stammar som antas cirkulera under den kommande säsongen.

Förra året satte WHO upp målet att 60% av riskgrupperna skall vaccineras (75% år 2010). Trots stigande vaccinationssiffror tillhör Sverige ett av de länder som fortfarande har en bra bit kvar innan dessa mål uppnås.

/Karl Ekdahl