En konsekvens av tsunamikatastrofen i Sydostasien är att vissa av de drabbade har ådragit sig ovanliga svampinfektioner.

Det är förekomsten av uppgrumlat vatten som innehåller svampar, som normalt deltar i nedbrytning av biologiskt material, som är källan till dessa infektioner. Förutom att ge upphov till sårinfektioner kan en omild exponering av jordblandat vatten leda till att mikroorganismer pressas in i kroppen där de kan etablera sig i lungor eller sinusorbitaler.

Resultatet är att ett antal av de drabbade har blivit infekterade med en blandning av mikroorganismer, ytligt eller djupare i olika organ.

Etablering av vissa typer av svampar i lungor eller sinuslober medför ofta mycket svårbehandlade infektioner som i vissa fall leder till livshotande tillstånd.

De mest aggressiva av dessa svampinfektioner är av mögeltyp där mycelet kan penetrera in i vävnaderna. Förutom de mer vanliga möglen, tex Aspergillus har det förekommit bl.a. svampar som orsakar infektioner av typ zygomykos (tidigare benämnt mukormykos) hos denna grupp av patienter.

Även hos svenska patienter från katastrofen i Sydostasien finns det exempel på infektioner där kliniskt mer ovanliga mögelsvampar har påvisats. Symptombilden är också här komplicerad med flera olika typer av mikroorganismer som bidrar till sjukdomsförloppet.

Det kan i sammanhanget påpekas att det inte bara är i tropiska klimat den här typen av infektioner förekommer utan att fall även rapporterats från tempererade zoner som t.ex. norra Europa.

/Per Hagblom och Victor Fernandez, avdelningen för parasitologi, mykologi och vatten