Under vårvintern får vanligtvis Statens veterinärmedicinska anstalt (SVA) in ett stort antal prover från katter och småfåglar som visar sig vara positiva för Salmonella Typhimurium. Hitintills i år så har ett 50-tal katter varit positiva och ett 10-tal småfåglar (gråsiska, grönsiska och domherre). Tidigare år har fagtypning visat att det är fagtyp 40 och NST som katterna infekterats av, vilket är samma fagtyper som ses hos småfåglarna.
Under vårvintrarna 1999 och 2003 sågs större utbrott med 118 respektive 84 katter med Salmonella Typhimurium. År 2004 var antalet 33 och 2000-2002 var det 9-11 positiva katter årligen.

SVA och SMI har tidigare bedömt att det finns ett samband mellan fall av salmonella hos fåglar, katter och människor och att småfåglar sannolikt är den primära smittkällan. Såväl småbarn som katter bör därför alltid hållas borta från platser där småfåglar utfodras. Sjuka katter (och barn) bör provtas så att smittan upptäcks innan fler blir smittade. Kom ihåg att även marken under fågelbordet ofta blir kraftigt nedsmutsad. Personer som rengör eller fyller på frö i fågelbord eller automater bör vara noga med att tvätta händerna efteråt. Man bör exempelvis inte fixa med fågelbordet samtidigt som man äter frukost!

/Sofia Boqvist, SVA/SMI
/Eva Olsson Engvall, Zoonos center, SVA