Antalet rapporterade fall av infektion med respiratory syncytial virus (RSV) fortsätter att stiga.

Man blir inte immun när man en gång haft RSV-infektion Virus drabbar därför alla åldersgrupper, och infektionen är nästan aldrig helt symtomlös. Men, medan spädbarn och de mycket gamla riskerar svår, kanske sjukhuskrävande lunginflammation med andnöd feber och matningssvårigheter får övriga personer, inklusive äldre syskon, bara en lindrig snuva. Det är viktigt att vara medveten om detta i RSV-tider och vi upprepar därför de råd vi skrev i EPI-aktuellt nr 49 2005.

RSV-infektionen är en typisk hand-slemhinnesmitta. På nära håll kan droppsmitta förkomma, men smittdosen för virus som förs in via nässlemhinnan är mycket mindre än den som behövs vid luftsmitta. Virus kan hålla sig smittsamt flera timmar på exempelvis hårda ytor, och därifrån föra in i näsa eller ögon via kontaminerade händer.

Man kan alltså minska smittrisken genom ordentlig handhygien, och genom att undvika att låta snuviga personer komma i närkontakt med ett spädbarn i onödan. Den som hostar och nyser bör göra det i armvecket för att undvika virusspridning. Handhygien är alltså mycket viktigt, men kan naturligtvis inte helt stoppa smittan. Det är därför just nu bra om de som har riktigt späda barn undviker att i onödan ta med dem till dagis, varuhus o.s.v.

Samtidigt är det viktigt att komma ihåg att RSV inte är en livshotande sjukdom, även om den kan bli besvärlig. Det finns ingen anledning till några panikåtgärder!

/Annika Linde