Yersinia är en bakteriell mag-tarmpatogen med hög andel inhemska sjukdomsfall i Sverige. I slutet av 1990-talet anmäldes ca 600 fall per år, från 2003 har antalet rapporterade fall ökat och var speciellt högt 2004.

Framför allt rapporteras många fall bland barn under 5 år, incidensen är 10,6/100 000 för barn under 1 år och 51,7 för åldersgruppen 1-5 år, detta att jämföra med den totala incidensen, som är 8,9 (siffror från årsrapporten 2004). Andelen små barn bland fallen är hög - avsevärt högre än vid andra bakteriella diarrésjukdomar - men orsaken till detta är okänd.

Den kliniska bilden varierar mellan åldersgrupperna och kan kanske vara en förklaring, en annan kan vara olika beteende och matvanor. En fall-kontrollstudie har gjorts för att ytterligare utröna detta, studien håller nu på att analyseras.

Flertalet rapporterade fall är solitärfall och endast ett fåtal utbrott har rapporterats i Sverige. Kunskapen om smittvägar är ofullständig, men den viktigaste kända smittkällan är griskött. Intressant i detta sammanhang kan vara att bakterien förökar sig även vid så låga temperaturer som +4°C, alltså i kylskåpstemperatur. Bakterien är dock inte värmetålig, utan dör vid 70°C.

Den geografiska spridningen varierar i landet med högst incidens i följande landsting enligt årsrapporten 2004: Gotland, Halland, Stockholm, Kronoberg och Västernorrland. Antalet rapporterade fall varierar under året med flest fall under sensommaren.

/Yvonne Andersson och Marika Hjertqvist