Sammanfattning av åtgärder vid fynd av fågelinfluensa typ H5N1 hos döda viggar i Oskarshamn.

Ett tiotal döda viggar hittades av kustbevakningen i området utanför Oskarshamns kärnkraftverk den 22 februari. Fyra av dessa skickades in till SVA för analys enligt rekommendationerna att rapportera fynd av mer än 5 döda fåglar på en plats. På tisdagsmorgonen 28 /2 meddelades Länsstyrelsen i Kalmar län resultatet av analyserna som bekräftade misstanken om högpatogen aviär influensa typ H5.

Möte på Länsstyrelsen den 28 februari

Representanter för Länsstyrelsen inklusive Länsveterinär, Polisen, Landstingets katastrofberedskap och smittskydd, Jordbruksverket inkl distriktsveterinärer, Oskarshamns kommun, Sjöfartsverket, Kustbevakningen, Vägverket, E.ON och Luftfartsverket kallades samman. Briefing hölls varannan timme initialt och glesades sedan ut. Hemsidor uppdaterades. Under resten av veckan hölls möte två gånger dagligen.

Samtliga uppräknade myndigheter ingår i det regionala rådet för riskhanteringsfrågor, -OmRådet, och kallas rutinmässigt till informationsmöten vid kriser i Kalmar län. Vissa myndigheter berördes inte direkt av fågelinfluensan och deltog därför bara vid det första informationsmötet.

Åtgärder i Oskarshamn

Jordbruksverkets epi-team med distriktsveterinärer kallades till platsen och började sätta upp en sambandscentral inne på kärnkraftverkets område. Jordbruksverket smittförklarade det område där de smittade fåglarna hittades och polisen hjälpte till att spärra av det. Där råder tillträdesförbud.

Området närmast utanför kallas skyddsområde, det har en radie på 3 km från smittförklarat område, därutanför upprättas ett övervakningsområde med en radie av 10 km från smittförklarat område. I de olika zonerna gäller särskilda restriktioner som meddelats av EU-kommissionen.

Under onsdagen påbörjades sökning efter flera döda fåglar inom smittoområdet. Försvarsmakten bistod Jordbruksverket med hemvärnsmän som sökte efter döda fåglar framförallt på stränderna. Sökning med båt försvårades av isläget. De som gick ut för att söka fåglar bar skyddsdräkt, munskydd, skyddsglasögon och handskar.

Sammanlagt under första veckan hittades ett 40-tal döda fåglar och en mink. Dessa undersöktes på SVA och totalt 10 viggar bar på smittan.

Tre veckor efter att sista fallet påträffats går skyddsområdet över i övervakningsområde, det kvarstår i ytterligare nio dagar innan samtliga restriktioner hävs. Under denna tid skall området sökas av och döda och sjuka fåglar rapporteras och analyseras.

Antalet döda fåglar som påträffades ansågs inte onormalt för årstiden. I det isfria vattnet utanför kärnkraftverket som är ett känt tillhåll för stora fågelpopulationer vintertid beräknades viggflocken uppgå till 20 000 fåglar.

Hur påverkades sjukvården?

Vilken påverkan har vi sett inom sjukvården med anledning av fyndet av fågelinfluensa? Med viss förvåning har vi noterat att vi har haft en lugn situation avseende samtal från allmänheten. Vi har efterhört från vårdcentraler och sjukvårdsupplysning och man har rapporterat samma sak att det har varit få samtal från oroliga personer. När det gäller förfrågan om Tamiflu så har vi även där fått enstaka samtal och vi har sakligt redogjort för användning av Tamiflu och likaså här har man accepterat och förstått detta.

Denna rapport är sammanställd av Länsveterinär, Länsstyrelsens Beredskapsfunktion samt Smittskyddsläkaren i Kalmar län.

/Claes Söderström, Smittskyddsläkare i Kalmar län