En studie av MRSA-förekomsten i Sverige åren 2000-2003, i samarbete mellan Avdelningen för epidemiologi, SMI, och samtliga län representerade av antingen smittskyddsenheten eller den vårdhygieniska enheten, har publicerats i tidskriften BMC Infectious Diseases.

Där konstaterades att incidensen av anmälda fall under perioden ökade från 3,7 till 6,1 per 100 000 invånare i hela landet. Det förelåg avsevärda regionala skillnader i MRSA-förekomst mellan länen, med högst incidens i de tre storstadsregionerna.

En fjärdedel av fallen var utlandsförvärvade, vilket reflekterar betydelsen av internationellt överförd smitta i den lågendemiska situation vi har i Sverige. Majoriteten av utlandsförvärvade fall upptäcktes genom screeningodlingar, medan majoriteten av inhemska fall upptäcktes i odlingar tagna på klinisk indikation.

/Mikael Stenhem, Avdelningen för epidemiologi, SMI

Referens

Epidemiology of methicillin-resistant Staphylococcus aureus (MRSA) in Sweden 2000-2003, increasing incidence and regional differences
Mikael Stenhem, Åke Ortqvist, Håkan Ringberg, Leif Larsson, Barbro Olsson-Liljequist, Sara Haeggman, Karl Ekdahl