Hittills har sju personer på skånska och lika många på danska sidan av Öresund insjuknat i mässling. Det första fallet på skånska respektive danska sidan insjuknade samma datum (25/1), och båda har haft kontakt med flygplatsen Kastrup. Samma mässlingsstam (B3) har påvisats hos alla fallen på danska sidan, och hos ett fall på svenska sidan. Analys pågår av prov från fler skånska fall. Sannolikt har de blivit smittade av samma smittkälla, vilket sekvensering av mässlingsvirus stödjer. Alla mässlingsfallen på både den skånska och danska sidan har varit ovaccinerade.

Mässling förekommer fortfarande i många andra länder, bland annat i Tyskland där man har dålig vaccinationstäckning. Detta utbrott är en påminnelse om att mässling även kan slå till i vår region och vikten av att ha en god vaccinationstäckning! Även vuxna personer som inte omfattats av vaccinationsprogrammet och som inte har haft mässling bör vaccinera sig, i synnerhet om man arbetar inom vården!

/Kristina Persson, Bitr. smittskyddsläkare, Smittskydd Skåne