Trots stora satsningar på att utrota polio rapporteras fortfarande utbrott från både Afrika och Asien, även från länder som tidigare rapporterats som polio-fria. Importfall från länder där endemisk polio fortfarande förekommer (Afghanistan, Egypten, Indien, Niger, Nigeria och Pakistan) har vid flera tillfällen orsakat smittspridning i områden med låg vaccinationstäckning, däribland områden i Indonesien, Jemen och Somalia. En detaljerad översikt av de senaste årens poliofall finns att läsa i Eurosurveillance Weekly nr 3, 2006 .