Utbrottet av chikungunya-infektion i områden i och runt Indiska oceanen har på sistone fått stor uppmärksamhet i media. Importfall har rapporterats från flera europeiska länder, ffa från Frankrike.

Även om vi idag har begränsade möjligheter för diagnostik, är det av stort intresse för oss att misstänkta fall identifieras och patienterna provtas med akut- och konvalescentserum. Akutserum bör tas så tidigt som möjligt. Proverna kommer att analyseras kostnadsfritt tills vidare. Vid misstanke om chikungunya bör denguefeber uteslutas, eftersom parallella utbrott av dessa två viroser förekommer i flera områden.

/Sirkka Vene, Kunskapscentrum för mikrobiologisk beredskap, SMI