Mellan den 22/1och 10/3 insjuknade 14 barn i Norge i VTEC O103 infektion, varav ett barn avled. Tio av barnen utvecklade den allvarliga komplikationen HUS (hemolytiskt uremiskt syndrom).

Utbrottet uppdagades den 20/2 och utredningsarbetet identifierade köttfärs och korv som misstänkta smittkällor. Under utredningens gång uppmanades allmänheten att slänga eller returnera icke värmebehandlade kyl- och frysvaror av vissa köttprodukter som producerades under en viss tidsperiod. Slutligen identifierades en viss typ av korv (morrpölse) som källa till utbrottet genom att VTEC O103 isolerades i produkten .

Sofia Boqvist, veterinär, avd. för epidemiologi