Den gångna vintern har antalet rapporterade fall av norovirusinfektioner varit relativt lågt. De senaste veckorna har vi dock sett en ökning av antalet diagnostiserade fall vid några av landets laboratorier. Flertalet fall kan härledas till vården.

Att antalet rapporterade fall ökar så här sent på säsongen, kan betyda att en ny norovirusstam håller på att sprida sig över landet. Vi håller just nu på att undersöka om så är fallet genom att typa rapporterade utbrott sedan nyår.

/Kjell-Olof Hedlund, chefsmikrobiolog, SMI