Den 24/3 2006 hade man personalfest på ett företag i Blekinge. Maten bestod avtre sorters pajer, två slags såser och sallad. Den var levererad av en cateringfirma. Den 26/3 insjuknade 9 av de 15 personerna i en sjukdomsbild överensstämmande med vinterkräksjuka. Vi fick kännedom om händelsen sent på måndagseftermiddagen den 27/3.

Handläggning

Det fanns rester av samtliga matvaror kvar i kylskåp och kommunens
miljöinspektör kunde hämta dem för analys redan samma dag. Vi meddelade chefen på företaget att vi ville ha avföringsprov från fem sjuka personer och vi mejlade över en enkät baserad på deras meny. Syftet var att göra en kohort-studie.

Företaget var ett dataintensivt företag där chefen kunde vidarebefordra vår enkät till samtliga anställda via mejl. (I dessa lägen gäller det att inte glömma att de sjukaste kanske är hemma!)

Resultat

Vi fick in avföringsprover från tre personer den 28/3 och svar från SMI den 30/3. I alla tre hittades calicivirus. Livsmedelsanalysen visade inga anmärkningar. I enkätstudien uppgav sig 9 sjuka med ett eller flera av symtomen kräkningar, diarré, feber, ont i kroppen. Inkubationstiden var två dygn. Sjukdomsdurationen var 2-3 dygn.

Ingen av de smittades familjemedlemmar hade insjuknat vid tiden för besvarande av enkäten. Kohort-studien kunde inte utpeka någon enskild maträtt som risk.

Diskussion

Vid detta utbrott vet vi att calicivirus var orsaken, men vi vet inte
smittvägen. Den aktuella cateringfirman hade levererat mat även till andra sällskap samma dag, inget av dem hade insjuknat. En möjlighet är att någon av gästerna varit smittbärare och på något sätt smittat mat eller bestick. Ingen enskild maträtt föll ut i kohort-studien men det var ju ett litet antal fall och kontroller. I princip hade alla ätit av alla rätterna.

Det som var gynnsamt vid det aktuella utbrottet var att det hela kom till vår kännedom på en måndagseftermiddag och inte som vanligt en fredagseftermiddag, att det inträffade på ett dataintensivt företag som underlättar utskickande av enkät samt att vi på vår smittskyddsenhet har en färdig mall för enkäter, register och excel-dokument förberett för att genomföra fall-kontrollstudier.

Det faktum att i snitt 20% av befolkningen inte kan få calicivirusinfektion, vilket mycket väl slumpmässigt skulle kunna vara alla 6 icke-insjuknade, bör väl också försvåra fall-kontrollstudier? Dessa exponerade kan ju aldrig bli fall. Det liknar f.ö. "vanlig" immunitet. Det vore intressant med en expertkommentar kring detta.

/Rickard Eitrem, Smittskyddsläkare, Landstinget Blekinge