Som en del i det ökade fokuset på HIV/AIDS i Kina stödjer SIDA ett WHO-projekt, kallat ”Comprehensive HIV/AIDS-prevention and care project in China”. Syftet är att stärka utvecklandet av nationella riktlinjer och verktyg för HIV/AIDS-prevention och behandling.

En del av detta projekt utgörs av ett samarbete mellan kinesiska myndigheter och Folkhälsoinstitutet och Smittskyddsinstitutet i Sverige. Projektet löper under tre år och innebär dels besök av svenska experter i Kina, dels vistelser för kinesiska medarbetare i Sverige. Folkhälsoinstitutet fokuserar främst på information, stöd och förebyggande arbete bland riskgrupper. För SMI:s del är arbetet inriktat på övervakning och behandling av infektioner. Projektet kommer att arbeta på nationell nivå, men man har valt ut Hunan-provinsen i södra Kina som ”modell-provins” för att testa och utvärdera nya metoder vad det gäller övervakning, prevention och behandling.

Den 29-31 mars var sex läkare från Hunan, dr. Peng Zaizhi, dr. Zheng Jun, dr. Wei Xiuqing, dr. Ji Naihong, dr. Peng Jin och dr. Fu Min, som alla arbetar med epidemiologisk övervakning och prevention, på studiebesök anordnat av Smittskyddsinstitutet.

På SMI fick de se hur epidemiologiska avdelningen arbetar med rapportering, dataprogram med mera samt hur virologiska och immunologiska avdelningarna arbetar med HIV. De fick följa landstingets verksamhet i form av Stockholms smittskyddsenhet, HIV-mottagningen och virologiska laboratoriet på Karolinska universitetssjukhuset, Solna samt Venhälsan.

Senare under veckan besökte de Folkhälsoinstitutet, frivilligorganisationen Noaks Ark samt mottagningen för hemlösa – Hållpunkt Maria. Vid avresan förklarade de sig vara imponerade över hur väl olika myndigheter och organisationer arbetar tillsammans samt det arbete som läggs ner på att nå även socialt eftersatta grupper i samhället.

/Anders Blaxhult