Från flera håll rapporteras utbrott av mässling, förutom från Sverige och Danmark även från Tyskland, England, Spanien, Ukraina, Venezuela. Utbrottens omfattning varierar från några få fall till tusentals, beroende på hur god vaccinationstäckningen är i det berörda landet. Utförliga rapporter finns att läsa via nedanstående länkar:

Eurosurveillance weekly release: 30 March 2006

Measles Outbreak in the region of Madrid, Spain, 2006

Measles outbreak in the Øresund region of Denmark and Sweden

Eurosurveillance weekly release: 23 March 2006

Outbreaks of measles in Germany, 2006

ProMed 2006-03-09: Measles - Ukraine

ProMed 2006-04-06: Measles - Venezuela