Från USA och Sydostasien rapporteras det om ett ökat antal fall av keratiter orsakade av mögelsvamp, Fusarium spp. I USA, undersöker CDC för närvarande över 100 misstänkta fall från flera delstater. Av 30 patienter för vilka fullständiga uppgifter finns, har 28 använt mjuka kontaktlinser. Från hälsoministeriet i Singapore rapporteras det om 75 fall under perioden nov 2004-apr 2005, att jämföra med 2 fall mellan jan-okt 2004. Samtliga var användare av kontaktlinser.

Enligt preliminära rapporter har användning av kontaktlinsvätska av känt fabrikat förekommit i de flesta fallen i båda länderna. Ett direkt samband mellan Fusarium-infektion och någon produkt är dock inte fastställt. Tills idag har inget fall rapporterats i Sverige.

Keratiter orsakade av mögelsvamp är vanligast i varma klimatzoner och mycket sällsynta i tempererade områden. Mögel av genus Fusarium återfinns både i jord och på växter i hela världen men ögoninfektioner, oftast orsakade av arterna F. solani och F. oxysporum, har mest rapporterats från tropiska länder och södra delen av Nordamerika. Förutom varmt klimat samt ögontrauma i jordbruksmiljö, är andra riskfaktorer bl.a epitelsjukdom, lokal eller systemisk immunsuppression samt att vara bärare av kontaktlinser.

/Victor Fernandez, avd för Parasitologi, Mykologi och Vatten