Socialstyrelsen rekommenderar att intravenösa missbrukare, en grupp med stor risk för hepatitsmitta, vaccineras mot hepatit B. Då de flesta narkomaner passerar våra häkten, ca 80 % på en treårsperiod, är det ett bra tillfälle att vaccinera dem där, eftersom de är svåra att nå ute i frihet.

Efter många diskussioner i olika instanser om vem som är ansvarar för att detta genomförs samt vem som ska stå för kostnaderna lanserade kriminalvården i början av 2004 ett vaccinationsprogram avseende hepatit A och B med "snabbvaccination" för att hinna med under häktningstiden. Hepatit A togs med i programmet då vi vet att det uppkommer epidemier bland missbrukarna med jämna mellanrum.

På många håll i landet står smittskyddsläkaren för vaccinkostnaden och kriminalvården för arbetsinsatsen. Detta samarbete resulterade i att under 2005 påbörjades 560 vaccinationer mot hepatit inom kriminalvården.

/Ola Johansson, Regional sjukvårdssamordnare, Kriminalvården Region Stockholm