Ett stigande antal mässlingfall i början av år 2006 rapporterades från Ukraina till WHO. I januari och februari rapporterades 17 281 fall (se Eurosurveillance Weekly 9 mars 2006). WHO har startat en undersökning av utbrottet och via EPIET (European Programme for Intervention Epidemiology Training) inkommit med förfrågan till Smittskyddsinstitutet om hjälp att göra en fall-kontrollstudie med frågeställningar kring vaccinationstäckning och skyddseffekt hos de olika mässlingvaccin som använts i Ukraina.

Två EPIET fellows vid avdelningen för epidemiologi på SMI, Luise Ledet Müller och Inga Velicko, reser till Ukraina för att arbeta med studien under fyra veckor från början av maj.

/Luise Ledet Müller