STRAMA-dagen riktar sig till medlemmarna i de lokala STRAMA-grupperna. På programmet står bland annat lokalt fortbildningsarbete. Alla deltagare får ett USB-minne innehållande de utbildningspaket som STRAMA ställt samman inom både öppenvård och slutenvård. Under dagen presenteras också en jämförelse mellan antibiotikaförbrukning och frekvensen sjukhusvårdade barn med vissa infektionsdiagnoser. Handläggningen av infektioner i primärvården 2000 jämfört med 2005 kommer att diskuteras utifrån de tre diagnos-recept studier som gjorts. Resultatet från en enkätstudie som genomförts under våren kommer att redovisas, ”Vad vet allmänheten om antibiotika och antibiotikaresistens?”.

Hela programmet finns på www.strama.se

Gunilla Skoog, leg. apotekare, STRAMA, Smittskyddsinstitutet