Programmet "Uppdrag granskning", TV1 8 maj, handlade om MRSA i vården.
Efter Gunnar Kahlmeters information om ESBL i EPI-aktuellt nr 17 har media tagit upp även detta problem. Antibitoikapropositionen handlar också mycket om spridning av resistenta bakterier inom vård och omsorg. Vi håller nu grytan kokande genom att publicera årets rapport om MRSA. Den visar hur antalet anmälda MRSA har tredubblats sedan år 2000.

Detta är delvis en reell ökning, men det är också en konsekvens av de åtgärder som vården vidtagit för att stoppa spridningen genom att screeningodlingar av olika populationer har införts för att identifiera smittsamma personer. Trots att statistiken visar en ökning av antalet anmälda fall har man på flera ställen nått målet att stoppa spridningen inom sjukvården. Genom bl.a. strikta hygieniska rutiner, inte minst sprittvätt av händer och underarmar, har man nästan lyckats eliminera den. Med samma åtgärder på vårdhem och inom hemsjukvård kan vi få ner spridningen inom vård och omsorg till ett minimum.

Den samhällsförvärvade smittan är mycket svårare att påverka, inte minst med tanke på hur vanlig bakterien är utomlands. Att undvika onödiga kirurgiska ingrepp såsom plastikoperationer i länder med hög MRSA-förekomst kan vara oerhört viktigt för enskilda individer, men eftersom detta är relativt ovanligt påverkar det knappast epidemiologin i Sverige.

Vi måste arbeta vidare på hur vi ska angripa den ökande samhällsspridningen. I väntan på det måste vi nog alla hålla med patienterna i "Uppdrag granskning" att det är helt oacceptabelt att under sjukhusvård smittas med bakterier som gör att man blir sjukare under sjukhusvistelsen än man var när man lades in. Mot det kan vi agera, och vikten av hygien inom sjukdom och vård kan inte nog understrykas!

/Annika Linde