Smittskyddsinstitutet (SMI) arrangerar en temadag om tuberkulos torsdag 15 juni 2006.

De senaste två åren har antalet nya fall av tuberkulos ökat med 40 %, och även antalet fall av resistent tuberkulos ökar. Flera utbrott av tuberkulos har rapporterats, även bland barn. Samtidigt är nya metoder för diagnostik, smittspårning och profylax på väg.

Vad kan man göra för att förhindra en fortsatt spridning av tuberkulos i Sverige?
Detta kommer att diskuteras under denna SMI-dag, som vänder sig till öppenvården, barnläkare, infektionsläkare, lungläkare, smittskyddsläkare, företagshälsovård och till alla som har ett speciellt intresse av ökad kunskap om tuberkulos i Sverige i dag.

Lokal: Gard-aulan, SMI, Nobels väg 18, Solna

Tid: 15 juni 9:30 - 17:00

Mer information finns på SMI:s webbplats och där kan program och anmälningsblankett laddas ner (pdf-format).