Uppdaterade bilder över antibiotikaresistens hos de bakteriearter som årligen övervakas genom s k 100-stamsstudier i Sverige finns nu att hämta på SMI:s hemsida, länk bilder och presentationer över antibiotikaresistens 2005.

Bilderna ger en komprimerad översikt över resistensen mot 4-6 testade antibiotika per bakterieart och år enligt det program som ARG, Smittskyddsinstitutets antibiotika-resistensgrupp, tillsammans med RAF och RAF-M driver. De kommer också att presenteras i årsrapporten SWEDRES 2005. Bakom varje stapel i diagrammen ligger ca 3000 mätvärden, framtagna av Sveriges kliniskt mikrobiologiska laboratorier.

Den som vill tränga bakom dessa svenska medelvärden rekommenderas att besöka ResNet, den webbsida där varje enskilt laboratorium/län kan finna sina egna resultat både i tabell- och diagramform, och där också en total sammanställning snabbt kan genereras.

/Barbro Olsson-Liljequist