Att äta på restaurang i goda vänners lag är för det mesta både gott och trevligt. En del gäster väljer dessert och en del får gratis något annat som avslutning på besöket.

Händelse

Den 2 maj kontaktades smittskyddsenheten i Blekinge av en distriktsläkare i Karlskrona. Läkaren hade kontaktats av en person anställd vid ett telefoni/bredbandsföretag i länet med anledning av magsjukesymtom. Den 27 april hade företaget en avtackningsmiddag med 20 anställda på en restaurang i Karlskrona. Då de anställda kom åter i tjänst efter helgen visade det sig att cirka hälften av dem varit magsjuka. De flesta kände sig den 2 maj ”någorlunda bra”. Symtomen var diarré, kräkning, illamående, magont och feber. De flesta insjuknade den 29 april och en insjuknade den 28:de. Gemensamma faktorer var att de under förmiddagen på arbetsplatsen ätit frukostbullar med ost samt restaurangbesöket på kvällen. Ingen uppgavs ha varit magsjuk på företaget den 27 april.

Handläggning

Då det visade sig att många insjuknat efter gemensam måltidsträff beslöt smittskyddsenheten att utbrottet skulle utredas närmre. Den anställde som ringt distriktsläkaren kom även att utgöra kontaktperson för smittskyddsenheten. Detta fungerade bra och smidigt. Enkätfrågor mejlades den 2 maj till kontaktpersonen, distribuerades av densamme till kollegor och svar inkom pö om pö under vecka 18 från fyra anställda med symtom.

Smittskyddet kontaktade även kommunens miljöinspektör som i sin tur kontaktade restaurangchefen. Restaurangchefen hade inga uppgifter på att någon av hans personal nyligen varit magsjuk, ej heller någon av personalens förskolebarn. En person hade varit magsjuk (diarré) ett par veckor innan den 27 april. För övrigt hade personalen endast varit förkylda i olika omgångar. Avföringsprover (för virus och bakterier) ordinerades på fem av de anställda och lämnades in på den vårdcentral där distriktsläkaren tjänstgjorde. Dessförinnan varskoddes och informerades laboratoriepersonalen av smittskyddssjuksköterskan.

Resultat

Den 5 maj meddelades från smittskyddsinstitutet att man funnit calicivirus hos två personer i sällskapet. Någon livsmedelsanalys gjordes inte på mat från restaurangen. Tre anställda lämnade avföringsprov. Av enkätsvaren framgick att man inte valt samma meny. Två åt toast Skagen som förrätt och en tog chokladglass med valnötter och grädde som dessert. Till huvudrätt åts antingen ryggbiff, oxfilémedaljonger, kalvfilé eller tonfisk. Till detta råstekt potatis, klyftpotatis eller pommes frites. Således fyra olika huvudrätter och potatis i varierande beredningsformer. Det dracks vatten, öl, vin samt cognac.

Inkubationstiden var två dygn. Vid enkätifyllandet uppgav tre personer att de fortfarande kände sig sjuka = ingen matlust, magont, illamående. En är gravid och uppgav sig vara mer eller mindre förstoppad efter helgen.

Diskussion

Redan vid telefonsamtalet från distriktsläkaren hade smittskyddet calicivirus i åtanke. Smittvägen har inte säkert kunnat klargöras, men någon av de 20 kan ha burit med sig smittan alternativt kommit från någon annan restauranggäst. Smittspridning kan ju ske vid toalettbesök, i restauranglokalen eller i entrén. Gäster känner oftast inte till att det är lämpligt att lägga ner toalettlocket innan man spolar och speciellt i magsjukesammanhang med aerosolsmitta.

En del av dem som avtackades den 27 april hade redan hunnit avsluta sitt arbete i Karlskrona och fanns från och med vecka 19 på olika orter i landet, vilket kan förklara de få enkätsvaren. Man är nog mer benägen att satsa på sitt arbete än att fylla i enkäter, speciellt om man redan hunnit tillfriskna. Detta lilla caliciutbrott var ett av flera i vårt avlånga land.

/Agnetha Meeuwisse, Smittskyddssjuksköterska i Blekinge