Nu är SMI:s verksamhetsberättelse och epidemiologiska årsrapport klar. Publikationen innehåller viktiga fakta om SMI:s verksamhet under 2005 samt en samlad bild om det epidemiologiska läget gällande smittsamma sjukdomar i Sverige.