Statistik över smittsamma sjukdomar 2005 från länderna och regionerna kring Östersjön och Barentsområdet finns nu tillgänglig på EpiNorths hemsida (EpiNorthData). Data härrör från de nationella och regionala smittskyddsmyndigheterna i området och omfattar uppgifter från de nordiska och baltiska länderna samt vissa regioner i Ryssland (Arkhangelsk, Murmansk, S:t Petersburg, Leningrad län, Karelen, Kaliningrad och Nenets).