Ett utbrott av polio pågår i Namibia, som varit poliofritt sedan 1996. En 39-årig man insjuknade med paralys för en månad sedan, och därefter har hittills 34 fall rapporterats, huvudsakligen från provinsen Windhoek. Genetisk sekvensering visar att det rör sig om poliovirus typ 1 som importerats från Indien via Angola. De flesta insjuknade är över 20 år och 7 har avlidit. Allmän vaccination mot polio infördes i landet 1990 och det är sannolikt att många av de insjuknade inte vaccinerats som barn. Vaccinationstäckningen bland barn är numera god. Tre nationella vaccinationsdagar planeras nu i Namibia, varav den första 21 juni, och man avser då försöka nå hela befolkningen (2 miljoner).

WHO:s rådgivande expertgrupp i vaccinfrågor (Strategic Advisory Group of Experts, SAGE), uttryckte vid senaste mötet 10-11 april stor oro över situationen i Nigeria, där vaccinationstäckningen särskilt i de norra delarna fortfarande är mycket låg. “This is a serious threat to global eradication efforts, as demonstrated from evidence of exportation of polio virus from Nigeria to 23 countries in the African Region and countries as distant as Indonesia”.

/Rose-Marie Carlsson, avd för epidemiologi