Epidemiologiska avdelningen vid SMI söker nu en epidemiolog/handläggare med ansvar för den fortlöpande svenska övervakningen och analysen av STI (sexuellt överförbara infektioner), i första hand syfilis, gonorré och klamydia. Epidemiologiska avdelningen har ca 40 medarbetare och arbetar med övervakning och analys av smittsamma sjukdomar i nära samarbete med landstingen och Socialstyrelsen samt i internationella nätverk.

Tjänsten är en tillsvidareanställning på heltid som kommer att inledas med en provanställning på 6 månader. Tillträde kan ske efter överenskommelse dock tidigast den 4 september 2006.

Arbetsuppgifter: I tjänsten ingår att kvalitetsgranska anmälningar enligt smittskyddslagen från behandlande läkare och laboratorier. Som handläggare skall man därefter sammanställa och analysera rapporterna. Resultatet utgör grunden för den nationella bedömningen av det epidemiologiska läget beträffande dessa sjukdomar. I arbetsuppgifterna ingår också att upprätthålla samarbete med smittskyddsläkarorganisationerna, laboratorier och internationella nätverk.

Kvalifikationer: Sökande skall ha en medicinsk eller beteendevetenskaplig grundutbildning på högskolenivå och erfarenhet av arbete med STI eller andra smittsamma sjukdomar. God förmåga att uttrycka sig i tal och skrift både på svenska och engelska är ett krav liksom god datorvana. Epidemiologisk utbildning liksom kännedom om övervaknings- och nätverksarbete är meriterande.

Upplysningar lämnas av: Biträdande statsepidemiolog Anders Blaxhult tel: 08-457 23 79. Fackliga företrädare är Elba Abreu tel: 08-457 26 16 , SACO och Anita Ekner tel: 08-457 24 50, ST. Ansökan och meritförteckning skickas/e-postas till Smittskyddsinstitutet Att: Registrator, 171 82 SOLNA. E-post: registrator@smi.ki.se senast den 18 augusti 2006. Märk gärna ansökan med Dnr: 372/2006-55.