En uppdaterad version av "Rekommendationer för malariaprofylax" finns nu tillgänglig för nerladdning i pdf-format via SMI:s webbplats (länk nedan). Dokumentet medföljer även som bilaga i nya numret av Smittskydd (nr 3/2006)

Rekommendationer för malariprofylax 2006