Den 28 mars till 4 april genomförde ett damfotbollslag en gruppresa till Agia Napa på Cypern. 20 spelare och sex ledare i åldrarna 16 – 33 år, median 23 år, deltog. Efter hemresan, inom 1 – 5 dagar, insjuknade 8/26 personer (31 %) med tarmsymtom: buksmärtor 100 %, diarré 90 %, illamående 75 %, feber 65 %, led/muskelvärk 60 % och huvudvärk 35 %. Fem personer sökte sjukvård efter hemkomsten och av dessa hade fyra växt av Yersinia enterocolitica serotyp 3 i avföringen. En deltagare, där fecesodlingen dock utföll negativt, sjukhusvårdades under ett par dygn.

Insjukningsdatum, fotbollslag, Cypern, Yersinia

En retrospektiv kohortstudie (svarsfrekvens 73 %) avseende symtom (se ovan) samt frågor om förtäring av företrädesvis mjölkprodukter och svinkött utfördes. Inget av de efterfrågade livsmedlen gav dock någon förhöjd risk för insjuknande. Ingen av de insjuknade utvecklade reaktiv artrit.

I Sverige diagnostiseras årligen 600 – 800 fall av infektion med Y. enterocolitica med dominans för barn i åldersgruppen 0 – 4 år, som svarar för knappt 30 % av fallen, cirka 75 % smittas inom landet. Barn får ofta diarréer och buksmärtor, ibland förväxlade med appendicit, medan symtombilden hos vuxna oftare karakteriseras av reaktiva symtom som artrit eller knölros. De flesta fallen är sporadiska medan utbrott av det slag som beskrivs här är ovanligt.

Den viktigaste kända smittkällan är svinkött. I ett nyligen genomfört projekt i Livsmedelsverkets regi kunde DNA från bakterien påvisas i cirka 10 % av våra vanligaste fläskprodukter.

/Bo Svenungsson, överläkare
/Birgitta de Jong, epidemiolog, Smittskyddsenheten, Stockholm
/Anna Marinko, ST-läkare allmänmedicin, lagläkare