Olika typer av zoonoser är ständigt aktuella och kan utgöra ett hot mot både människor och djur. Nya eller nygamla zoonoser kan dyka upp i vårt land. Smuggling av t.ex. hundar kan innebära en risk att nya smittämnen som echinococcos och rabies introduceras i landet. Flyttfåglar kan föra in sjukdomar som fågelinfluensa och West Nile fever. Zoonoser som finns i landet kan plötsligt skapa stora allvarliga utbrott, som förra årets EHEC-utbrott med 135 sjuka personer, med en smittspridningskedja från nötkreatur, via bevattningsvatten och livsmedel, till person.

Det är viktigt att ständigt följa läget och utvecklingen av zoonoser bland människor och djur både inom landet och utomlands.

Vad kan vi göra för att förhindra spridning av nya eller nygamla zoonoser och minska risken för spridning? Det kommer att diskuteras under denna SMI-dag som vänder sig till smittskyddsläkare, infektionsläkare, barnläkare, veterinärer, miljö och hälsoskyddsinspektörer samt andra personer som har intresse av zoonoser och deras spridning.

Tid: 27 september kl. 9.00-16.00

Lokal: Gard-aulan, SMI, Nobels väg 18, Solna

Ladda ner inbjudan, program och anmälningsblankett