I den tyska regionen Nordrhein-Westfalen pågår sedan i våras ett mässlingsutbrott med hittills mer än 1 400 insjuknade. Kulmen var i april då 151 fall rapporterades under en vecka. De senaste veckorna har knappt 50 fall/vecka rapporterats. Fortlöpande information om mässlingssituationen i Tyskland finns på engelska och tyska på Robert Koch-institutets hemsida, se länk nedan.

VM spelas i 12 tyska städer under en månads tid, varav städerna Köln, Dortmund och Gelsenkirchen ligger i regionen Nordrhein-Westfalen. Enstaka mässlingsfall har rapporterats från dessa tre städer varför risken är liten för en enskild resenär att träffa på mässlingssmitta. Man bör ändå ha respekt för smittan då totalt 3,2 miljoner fotbollsentusiaster från olika länder tar sig till 64 matcher i 12 tyska städer under en månads tid. Många europeiska och även de amerikanska myndigheterna rekommenderar resenärer att se över sitt skydd och sjukvården rekommenderas att tänka på möjligheten av mässling om en hemvändande resenär insjuknar med feber och utslag. Inkubationstiden för mässling är cirka 10 dygn, men man blir smittsam redan några dygn innan symtomen bryter ut.

Även resenärer till/från andra länder bör se över sitt skydd, och tänka på möjligheten av mässling om man efter hemkomst insjuknar. Ett större mässlingsutbrott pågår f.n. i Ukraina, med över 20 000 fall rapporterade i slutet av februari. Det pågår också ett utbrott av mässling i England med över 400 fall hittills.

I år har sammanlagt 14 individer insjuknat i mässling inom landets gränser, varav 10 i Skåne. De flesta insjuknade är i ålder 25-50 år, vilket innebär att de inte omfattats av vaccinationsprogrammet. Två små barn under 18 månader insjuknade innan de hunnit vaccineras. Indexfallet hade troligen smittats på Kastrups flygplats.

Även påssjuka och röda hund förekommer fortfarande såväl i Europa som i resten av världen. Omfattningen varierar. Fortfarande pågår ett stort utbrott av påssjuka i England, där tusentals personer insjuknade under 2004-05. Ett utbrott av påssjuka i Österrike har nyligen rapporterats. Röda hund rapporteras huvudsakligen från östra Europa och varje år föds i de gamla sovjetrepublikerna ett stort antal barn med kongenitalt rubellasyndrom.

Läs mer

Robert Koch Institute