Frågan om vilka resenärer som behöver uppdatera sitt mässlingsskydd har uppmärksammats i samband med VM i fotboll i Tyskland. Smittskyddsinstitutet rekommenderar den som inte är vaccinerad, och som inte haft mässling, att vaccinera sig. Detsamma gäller den som inte är vaccinerad mot påssjuka eller röda hund, och som inte haft dessa sjukdomar. Detta gäller särskilt personer i 25-50 år ålder.

Vaccinationsprogrammet

Mässlingsvaccin av småbarn infördes redan 1971 men vaccinationstäckningen under 1970-talet var endast 40-50%. Vaccin av skolflickor mot röda hund infördes 1974 med god vaccinationstäckning. Vaccin mot påssjuka kom under 70-talet men användes inte i någon större omfattning. Nuvarande schema, d v s två doser kombinerat vaccin mot mässling, påssjuka och röda hund (MPR) infördes 1982. Den första dosen ges inom barnhälsovården vid vid 18 månaders ålder och den andra i skolan vid 12 års ålder.

Vaccinationstäckningen för båda doserna har varit kring eller över 95%, med en temporär nedgång för första dosen bland barn födda 1999-2000. Barn födda dessa år är dock vaccinerade vid 4 års ålder i samma utsträckning som andra årskohorter. De årskullar som under 1980-talet var för gamla för den första dosen fick endast en dos. Information om det svenska vaccinationsprogrammet genom åren finns på SMI:s hemsida, se länk nedan.

En eller två doser MPR

Skyddet mot mässling efter den första dosen MPR-vaccin är gott men inte livslångt, medan personer som haft mässlingen brukar vara skyddade livet ut. Detsamma gäller röda hund, medan skydd efter påssjuka eller påssjukevaccination förefaller klinga av tidigare. Den andra MPR-dosen i barnvaccinationsprogrammet ges för att fånga upp dem som missade eller inte svarade på den första dosen. Denna dos är förmodligen också viktig för upprätthållande av skyddet, eftersom detta numera inte uppdateras genom naturlig boostring inom landet.

De senaste årens utbrott av mässling och påssjuka i Europa visar tydligt att de som fått två doser är bättre skyddade än de som fått endast en dos. Sedan några år är därför praxis att alla barn rekommenderas två doser oavsett ålder för första dos, även de som av någon anledning råkat missa den första. Det finns ingen motsvarande rekommendation för vuxna, men om man är på väg att resa till ett område med pågende utbrott så kan man förstärka skyddet med en andra dos även om man är vuxen. Det är inte farligt att ta en extra MPR om man är osäker på tidigare vaccination.

Tidgareläggning av första dosen

Den första vaccinationen kan tidigareläggas ner till 12 månader. Inför utlandsresa kan man vaccinera från 9 månaders ålder, men hos barn under 12 månader finns en liten risk för sämre effekt och man bör därför efter resan ge den ordinarie dosen, det vill säga vid 18 månaders ålder. Ställningstagande till vaccination före 12 månaders ålder förutsätter individuell bedömning eftersom man då går under den i FASS rekommenderade gränsen.

Post-expositionsprofylax

Späda barn är en riskgrupp för svår mässlingssjukdom. Nyfödda barn har skydd av antikroppar som överförts från mamman under ca ½ år. Om mamman inte har haft mässling har de inget skydd alls. Om de utsätts för smitta kan de ges post-expositionsprofylax med gammaglobulin. Indikationen finns i FASS för Beriglobin®, och 0.25 ml/kg kroppsvikt inom en vecka efter expositionstillfället rekommenderas. Man bör naturligtvis speciellt tänka på detta om mamman till ett ovaccinerat spädbarn insjuknar, barnet saknar ju då helt skydd av maternella antikroppar.

/Rose-Marie Carlsson, avd för epidemiologi
/Anders Blaxhult, avd för epidemiologi
/Kari Johansen, avd för virologi