Under 2005 sågs en nedgång av antalet anmälda fall av syfilis. Under första halvåret 2006 sker ånyo en uppgång med sammanlagt 92 fall av syfilis (65 män och 27 kvinnor) anmälda till Smittskyddsinstitutet. Detta är en ökning med 13 % jämfört med samma period förra året. I sammanlagt 25 fall har det kunnat fastställas att smittan skett i Sverige. Till skillnad från vad som varit förhållandet under tidigare år har det senaste året anmälts fler heterosexuellt smittade kvinnor än män. Medelåldern var för heterosexuellt smittade kvinnor och män 34 respektive 37 år och för homosexuellt smittade män 38 år.

Uppgift om land där smittan skett genom heterosexuell kontakt finns för 15 kvinnor och 15 män. Fem av dessa kvinnor och två av männen smittades i Sverige. Bland utlandssmittade finns ett antal där upptäckt skett i samband med rutinprovtagning och själva smittan kan ligga långt tillbaka i tiden. Bland homosexuellt smittade män finns smittland angivet i 30 fall. Av dessa är 18 smittade i Sverige (oftast i Stockholm) och i övrigt dominerar Västeuropa.

För 7 kvinnor och 13 män har smittvägen inte fastställts. Många av dessa var relativt nyanlända från Östra Europa, Asien eller Afrika, och ofta rör det sig sannolikt om en gammal infektion.

/ Anders Blaxhult , avdelningen för epidemiologi