Det inhemska utbrott av Salmonella Give som rapporterades i EPI-aktuellt nr 22 i år pågår fortfarande. Antal anmälda fall är nu 43 stycken och finns spridda över landet. De flesta som insjuknar är liksom tidigare något äldre. 29 av fallen är över 50 år. Det senast kända fallet insjuknade den 23 juni. Den fall-kontroll-studie som smittskyddsenheterna gjort på de tidigare fallen och kontrollerna fortsätter, men trots detta har ännu ingen smittkälla kunnat fastställas.

/Margareta Löfdahl och Marika Hjertqvist, avdelningen för epidemiologi