Varje år rapporteras en ökning av antalet fall av Enterohemorragiska E. Coli (EHEC) under sommarmånaderna och tidig höst. Hittills i år har totalt 110 fall rapporterats varav 32 var utlandssmittade (060724). Under samma tid förra året rapporterades 97 fall varav 34 utlandssmittade.

Ökningen som rapporteras under sommarmånaderna har troligtvis sin förklaring i att vi ändrar våra beteenden under sommaren, vi vistas mer utomhus, grillar, badar och dessutom kan bakterier även tillväxa snabbare under sommaren. Framförallt barn under 5 år smittas med EHEC och med ibland allvarliga symtom som njurpåverkan (HUS=Hemolytiskt Uremiskt Syndrom).

Vad kan man då göra för att minska risken för smitta? De vanligaste smittvägarna är smitta från person till person, direkt och indirekt smitta från djur, eller via livsmedel. Med tanke på att rötmånaden snart är här och med erfarenhet av tidigare utbrott och solitärfall har vi sammanställt några praktiska råd som även kan minska smittspridning från andra tarmpatogener:

 • Tvätta alltid händerna efter toalettbesök samt före och efter matlagning.
 • Se till att livsmedlen upphettas ordentligt, då köttsaften är genomskinlig är maten klar.
 • Använd olika skärbrädor för olika livsmedelstyper.
 • Rengör disktrasan ofta.
 • Smaka inte på rå köttfärs, och ge bara välstekta köttfärsprodukter till små barn.
 • Undvik opastöriserad mjölk, om den inte hettats upp innan förtäring.
 • Skölj frukt och grönsaker väl. Man kan inte tvätta bort alla bakterier men minska mängden avsevärt
 • Tänk på att bakterier förökar sig fort i sommarvärmen. Ta med kylväska med kylklampar då du handlar eller se till att snabbt komma hem från livsmedelsaffären.
 • Vid grillning tänk på att inte använda samma tallrik eller bestick som du använde till det råa köttet.
 • Det är direkt olämpligt att bada nära eller bland betande djur, VTEC (EHEC) kan finnas i djurens avföring som kan komma ut i vattnet.
 • Besök gärna djuren på landet och i djurparkerna, men tvätta händerna noga efteråt.
 • Ha inte picknick i kohagen (kor kan vara bärare av VTEC (EHEC), det finns så många andra trevliga ställen.