I midsommarhelgen sökte en 26-årig kvinna infektionskliniken i Eskilstuna med hepatitsymtom. På midsommardagen blev det klart att patienten hade hepatit A (pos IgM HAV). Smittskyddsenheten kallade in familjen för gammaglobulin och provtagning. Den bestod av tre barn födda -01, -02 och -04 samt sambo som ej var far till barnen.

Alla tre barnen hade positivt IgM HAV. Barnens far, som hade hand om barnen varannan vecka, visade sig rejält sjuk i hepatit A med förhöjt PK-värde. Hans nya sambos dotter, född -93 var positiv men besvärsfri, medan farmor var negativ. Alla tre småbarnen gick på samma daghem. Eftersom ingen i familjerna varit utomlands nyligen eller ätit på någon exotisk restaurang misstänkte vi daghemmet som smittkälla.

Daghemmet kontaktades för att efterhöra hälsoläget bland barn och personal. Bara de aktuella barnen hade varit hängiga i början av juni. Torsdagen 29/6 hölls ett informationsmöte efter utdelning av en enkät till föräldrarna om sjukdomssymtom och utlandsvistelse de senaste 3 månaderna. Det blev fullsatt i daghemmets största lekrum.

På daghemmet fanns 52 barn fördelade på fyra avdelningar. Några dörrar eller gränser mellan avdelningarna fanns dock inte varför vi valde att betrakta hela gruppen som utsatt för smitta under ”familjeliknande förhållanden”.

Dagen efter mötet ordnades med gammaglobulinprofylax på barnmottagningen, infektionsmottagningen, BVC/vårdcentral och på daghemmet. På de två förstnämnda ställena kunde barnen även provtas. Alla som ville fick ta prov men vi rekommenderade det till alla som haft några symtom. Hälften av barnen provtogs och allt gick mycket smidigt. Personalen fick profylax via sin företagshälsovård.

En liten gosse född -05 var positiv i IgM och en 2-årig flicka hade gränsvärde. Gossens familj fick gammaglobulin samma dag medan flickans föräldrar som var invandrare från Nordafrika ansågs immuna. Då jag kontaktade flickans mor erinrade hon sig att familjen varit på semester i Tunisien i mitten av mars och att flickan klagat över magont och ätit dåligt under en vecka i slutet av april. Flickan provtogs på nytt efter 4 dagar och hade då IgG medan IgM nu var negativt.

En dryg vecka senare insjuknade gossens far med 40 gr feber. Efter några dagar befanns han ha hepatitvärden och ytterligare några dagar senare blev hans svärmor, d v s gossens mormor, inlagd på grund av hepatit och svårighet att inta föda.

Vi har således nu fem dagisbarn, ett syskon, tre föräldrar och en mormor som insjuknat. Det har varit minst två smittgenerationer på dagis. De vuxna som insjuknat har varit rejält sjuka och även barnen har haft symtom även om de varit lindriga och passerat som vanliga dagisinfektioner.

Det aktuella daghemmet skulle ha stängts över sommaren och barnen skulle ha flyttats till en annan förskola, men detta avstyrdes för att inte barn på andra daghem skulle smittas vid ev. sammanslagning.

Vi tror att flickan som var med sina föräldrar i Tunisien är indexfallet. Lars Magnius på SMI har typat HAV i blod från tre personer i den familj som upptäcktes först. Alla hade samma virus, typ 1B. Stammen liknade nästan helt en stam som är vanlig i Nordafrika och Turkiet.

/Sven Blomqvist, Bitr. smittskyddsläkare Sörmland

Kommentar:

Dagisutbrott eller familjespridning av hepatit A från barn är ”klassiska” exempel på smittspridning från barn av hepatit A. Det senaste större utbrottet var 2003, då 16 personer i ett bröllopssällskap smittades av en liten flicka som tillsammans med familjen rest till Turkiet för att följa det blivande brudparet på resan till Sverige.

Barn under förskoleålder blir sällan sjuka av hepatit A trots att de smittats, men kan ändå utsöndra virus och överföra smitta. Det är därför viktigt att uppmärksamma när t ex invandrarbarn planerar besöka föräldrarnas tidigare hemland, om det där finns ökad risk för hepatit A. Särskilt gäller detta om barnet eller något syskon vistas på dagis. Det gäller även om det, som i det aktuella fallet, rör sig om en semesterresa med hotellboende.

Vaccin kan ges från 1 års ålder. Vaccin mot hepatit A är alltid att föredra framför gammaglobulin, eftersom vaccinet ger ett långvarit och säkert skydd, troligen livslångt efter två doser. Redan en dos skyddar ett flertal år. Gamma globulin kan vara aktuellt till barn 6-12 månader om dessa inte ammas.

/Yvonne Andersson och Rose-Marie Carlsson, avd för epidemiologi, SMI

Läs mer:

Information om hepatit A