Under första halvåret 2006 anmäldes 14 839 fall av klamydia vilket är en minskning med 7 % jämfört med första halvåret 2005. Detta är första gången vi ser ett minskat antal fall av klamydia efter en stadig uppgång sedan 1997.

Medelåldern hos dem som drabbas av klamydia är lägre än för andra sexuellt överförda infektioner. Minskningen sågs i samtliga åldergrupper mellan 15 och 39 år utom bland kvinnor 25-29 år där fallen ökade med 4 %. Den kraftigaste minskningen fanns bland pojkar mellan 15 och 19 år, där anmälningarna minskade med 15 %. Bland män som har sex män sågs ingen förändring.

Klamydia 1997-2006

/Margareta Löfdahl, avd. för epidemiologi, SMI