Under första halvåret 2006 har 150 laboratorieverifierade fall av Krim-Kongo hemorragisk feber rapporterats i Turkiet. Femton av fallen har avlidit. Det är framför allt de nordöstra provinserna som drabbats. Sjukdomen konstaterades första gången år 2002 i Turkiet. Jämfört med antalet fall tidigare år tyder årets siffra på en ökad virusaktivitet.

Mer information om situationen i Turkiet finns på EU:s smittskyddsmyndighets (ECDC) och WHO:s webbplatser .