Ett mindre mässlingsutbrott rapporteras från Bolzano-området i norra Italien. Indexfallet, en 15-årig ovaccinerad flicka, insjuknade i mitten av juni och därefter har nu totalt fem personer insjuknat, två vuxna och tre barn. Vaccinationsstatus framgår ej för två av barnen, men övriga var ovaccinerade.

Tidigare i år rapporterades ett större utbrott i Toscana-området, med totalt 40 fall i staden Grosseto från januari-juni. Endast en person var tidigare vaccinerad. Mässlingsvirus av genotyp D4 isolerades från sju av fallen.

/Rose-Marie Carlsson

Läs mer på EUVACNET