På midsommarafton träffades ett sällskap på 49 personer och intog buffé. Under kvällen stannade 34 personer kvar och åt traditionell midsommarmat. Flera i sällskapet insjuknade 1-2 (1-9) dagar senare i diarré och feber. Endast personer med symtom eller riskyrke uppmanades att lämna avföringsprov. Totalt lämnade 25 personer prov varav 13 visade växt av Salmonella Stanley (grupp B), 4 av dem hade inga symtom.

En enkät skickades till alla på festen och 47 av 49 svarade. Den innehöll frågor om magtarm-symtom och vad de ätit under de två måltiderna, menyerna angavs. Som fall definierades deltagare som hade haft någon form av magtarm-symtom och 18 personer uppgav något symtom.

Analys gjordes på varje maträtt med separat uträknande av relativ risk (RR) och 95% konfidensintervall. De tre maträtterna med högsta RR var: baguetter med solrosfrön och pumpakärnor (alla som blev sjuka hade ätit baguette) P 0,03, mandeltårta med vispgrädde (RR3,86 (KI 95% 1,03-14,52 P 0,019) och quinoasallad (RR 2,70 (KI 1,07-6,79 P 0,028).

Prov togs även på livsmedel som fanns kvar. Från limeblad som användes i kycklingmarinad kunde S. Stanley och S. Lexington odlas fram. Limebladen var importerade från Thailand och Miljöförvaltningen har initialt provtagit limeblad från grossist, då inga limeblad fanns kvar i butiken. Av dessa prover var 4 av 5 positiva för salmonella typ E.

Då spårbarheten är under all kritik och dessa limeblad sannolikt härrör från annan batch har vidare typning inte genomförts. Med anledning av detta har Miljöförvaltningen i Göteborg påbörjat stickprovtaging från limeblad för att undersöka eventuell salmonellaförekomst.

Sannolikt har inte personerna insjuknat p.g.a. av att de ätit den marinerade kycklingen utan p.g.a. av att det skett en korskontamination till annat livsmedel vid tillredningen - när och till vilket livsmedel är svårbedömt.

Salmonella Stanley har tidigare förekommit hos patienter som har vistats i Thailand.

Utredningen har gjorts i samarbete med Smittskyddsenheten Göteborg, Stockholm Miljöförvaltningen Göteborg, Analycen Lidköping, Smittskyddsinstitutet och Livsmedelsverket.

/Anna Lindqvist, smittskyddssjuksköterska, Smittskyddsenheten Göteborg

Kommentar från Livsmedelsverket:

Livsmedelsverket menar att detta utbrott ytterligare bekräftar att färska vegetabilier från Sydostasien ofta är smittade med salmonellabakterier. Så sent som för ett år sedan påvisades i en norsk undersökning Salmonella i färska örtkryddor från Thailand i mer än 25 % av 162 prover.

Svenska undersökningar som utförts tidigare år och under 2005 har också påvisat Salmonella i färska örtkryddor i oacceptabelt stor utsträckning. Salmonellautbrott har också orsakats av produkter som citrongräs och bananblad. Även internationellt uppmärksammas färska grönsaker och frukter alltmer som bärare av salmonellabakterier och andra sjukdomsframkallande tarmorganismer. Ansvariga för livsmedelstillsynen i Sverige måste ta till sig dessa fakta och öka insatserna mot dessa typer av livsmedelsprodukter.

/Lars Plym Forshell, Livsmedelsverket