Via GOARN (Global Outbreak Alert Response Network) har WHO inkommit med förfrågan till Sverige att få hjälp från CFG (Centrala Fältepidemiologiska Gruppen) med experthjälp till utredning och handläggning av humanfallen av aviär influensa i Turkiet. Inom 2 dygn från den formella förfrågan kunde en läkare ur CFG den 13/1 resa till Van för att bl.a. hjälpa till med vårdhygieniska aspekter.

/Johan Struwe