Vad kan vi göra för att förhindra spridning av nya eller nygamla zoonoser och minska risken för spridning? Det kommer att diskuteras under denna SMI-dag som vänder sig till smittskyddsläkare, infektionsläkare, barnläkare, veterinärer, miljö- och hälsoskyddsinspektörer samt andra personer som har intresse av zoonoser och deras spridning.

Tid: 27 september kl. 9.00-16.00
Lokal: Gard-aulan, SMI, Nobels väg 18, Solna